Vyberte deň, na kedy si želáte rezerváciu
Pick date of the reservation

Vyberte si čas príchodu
Pick time of the reservation

Počet osôb
Number of persons

Meno / Name

Email

Telefón / Phone

Zaslaním rezervačných údajov potvrdzujete, že máte viac ako 18 rokov a prečítali ste si a rozumiete ochrane súkromia a osobných údajov.Pravidlá rezervácií

1. Rezervácie držíme 5 minút po Vami zvolenom čase.
2. Maximálny čas rezervácie v piatok a sobotu je 21:00, v ostatné dni 21:30.
3. Minimálny počet osôb na rezervácii v piatok a sobotu je 4, v ostatné dni 2.
4. Maximálny počet osôb na rezervácii je 12. V prípade, že potrebujete rezerváciu pre viac ako 12 ľudí, napíšte prosím na adresu manager@oldfashioned.sk.
5. Rezervácie je možné vytvárať maximálne 14 dní dopredu.
6. Ak Vami požadovaný dátum sa nenachádza v zozname, sme plne obsadení a nie je možné vytvoriť rezerváciu.


Reservation Rules

1. Reservation is held for 5 minutes past the beginning time.
2. Maximum reservation time for Friday and Saturday is 21:00, maximum reservation time for other days is 21:30.
3. Minimum number of persons on reservation for Friday and Saturday is 4, minimum number of persons for other days is 2.
4. Maximum number of persons on reservation is 12. If you would like to book a reservation for more than 12 people, send an email to manager@oldfashioned.sk.
5. Reservations can be made for upcoming 14 days.
6. If required date is not in the list, the bar is fully booked.